Trudnoća: kakve laboratorijske pretrage provesti?

Pretrage | Trudnoća: kakve laboratorijske pretrage provesti?

2015-09-10

Trudnoća je razdoblje u životu žene koje je vezano za česte pretrage. One laboratorijske provođene u vrijeme trudnoće možemo podijeliti na obvezne screening pretrage i tzv. preporučivane pretrage. Saznajte više o njima.